En iyi kullanım analizi (Best Use Analysis) ifadesinin, taşınmaz bilimlerinde kabul edilen bazı tanımlamaları vardır; Bir taşınmazın; Yasal zemin ve hukuk kurallarının elverdiği ölçüde Fiziksel ve teknik koşulların imkanı dahilinde Ekonomik bakımdan avantajlı (feasible) Makul ve mesnetli varsayımlarla desteklenmiş Karşılaştırmalı araştırmalarla ortaya konan en verimli kullanım biçimi olarak tanımlanmıştır. Bu çalışmalarda, birden fazla kullanım senaryosu üretilerek, yapım maliyetine ve alan özelliklerine göre hangisinin daha cazibeli olduğuna bakılarak karar verilmesi gerekir. Sadece bunlara bakılması yeterli değildir; bölgedeki benzer taşınmazları ilgilendiren rekabet koşulları ve çeşitli etkiler gösterebilecek dışsal yatırımların da iyice irdelenmesi gerekir. Ayrıca, zamanlama faktörü de çok önemlidir; bazı projeler, diğerlerine göre zamanlama faktöründen daha çok etkilenebilirler. Bunların yanında, üretilmesi hedeflenen projenin alıcılarını ve kullanıcılarını doğru biçimde tarif etmek gerekir; ne kadar mesafeden gelecekleri (catchment analysis), hangi gelir gruplarında bulundukları, projenin kendilerine ne gibi faydaları olacağı kestirilmeye çalışılır. Bütün bu sayılan analizlerin elde edilmesiyle beraber, ortaya konacak proje senaryolarının değerlendirilmesinden sonra en iyi kullanım aşaması teknik olarak sağlanmış olur. Her taşınmazın kendine özgü konum ve spesifikasyonlarına göre değişiklik gösterebilecek En İyi Kullanım Analizi çalışmaları, uzman bir kadro tarafından takip edilmeli ve kapsamlı bir rapor halinde ortaya konmalıdır. Banes Danışmanlık ve Gayrimenkul Değerleme olarak bu konuda önemli miktarda deneyim sahibiyiz. En İyi Kullanım Analizi ve yatırım danışmanlığı konularında doğru kuruluşlardan destek almanızı tavsiye ediyor, Banes olarak bu konuda hazırlıklı olduğumuzu hatırlatmak istiyoruz.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir